pon- pt: 08.00 - 20.00
sobota: 08.00 - 14.00
34 362 91 66
34 323 65 54

Przykłady zabiegów

W trakcie zabiegu operacyjnego.

Pacjent z zatrzymanym zębem 45 przed zabiegiem.

Zabieg przeszczepu bloczka kostnego.

Zabieg regeneracji tkanki kostnej i jednoczasowe usunięcie zęba zatrzymanego 45.

Przygotowanie tymczasowego uzupełnienia protetycznego po zabiegu.

Pacjent po zabiegu usunięcia zęba zatrzymanego 45 z augmentacją tkanki kostnej.

Pacjent z założonym tymczasowym uzupełnieniem protetycznym.

Wyciski implantoprotetyczne pod most okrężny dolny oparty na implantach BioniQ.

Pacjent po osadzenie mostu okrężnego dolnego pełnoceramicznego na implantach BioniQ.

RTG OPG pracy implantoprotetycznej.

Implantów BioniQ osadzonych w odcinku bródkowym żuchwy.

Implant BioniQ zęba 21.

Osadzenie korony protetycznej 21 na implancie BioniQ.

Usunięcie zatrzymanego zęba 23 z natychmiastową augmentacją materiałem kościozastępczym Poresorb.

Materiał kościozastępczy Poresorb.

Usunięty ząb zatrzymany 23.

Odbudowa utraconych siekaczy górnych przyśrodkowych na implantach BIONIQ

zabieg resekcji z augmentacją siekaczy górnych ze zmianami około wierzchołkowymi po urazie w wieku dziecięcym

stan po zabiegu resekcji

stan po wygojonym zabiegu resekcji siekaczy górnych

stan po wygojonym zabiegu resekcji siekaczy górnych

obraz RTG p resekcji siekaczy górnych z augmentacją

obraz brodawczaka okolicy trójkąta zatrzonowcowego przed zabiegiem laserowego usunięcia zmian

stan po zabiegu usunięcia zmian

RTG OPG pacjenta po implantacji 2 implantów BIONIQ w szczęce

obraz radiologiczny zęba zatrzymanego 38 wraz z torbielą zawiązkową

preparat pooperacyjny zęba 38 wraz z wyłuszczoną torbielą

wyciski implantoprotetyczne odcinka bocznego szczęki

Pacjent po zabiegu usunięcia zęba zatrzymanego 23 z natychmiastową augmentacją tkanki kostnej.
 
 
 
 

RTG OPG dwóch implantów BIONIQ w odcinku bocznym szczęki

łączniki gojące w odcinku bocznym żuchwy

Implanty zygomatyczne

Zabieg wszczepienia pacjentce implantów zygomatycznych w przypadku gdy klasyczna implantologia nie zdaje egzaminu.

Zabieg wszczepienia implantów zygomatycznych.

Lekarze uczestniczący w zabiegach wszczepienia implantów zygomatycznych.

Z prawej strony prof. A. Wojtowicz patron naukowy spotkania implantologicznego. 

Przykłady implantologii

Zastosowanie implantoprotetyki w przypadku gdy klasyczna protetyka nie sprawdza się.

Zastosowanie implantoprotetyki w przypadku gdy klasyczna protetyka nie sprawdza się.

OPG nowego mostu osadzonego na implantach 34-36.

zdjęcie nowego mostu osadzonego na implantach 34-36.

widok nowego mostu protetycznego po zamknięciu otworów montażowych.

Ortodoncja CBCT

Leczenie chirurgiczno-ortodontyczne wad zębowych z zastosowaniem tomografii spiralnej CBCT w naszej klinice.

Łącznik protetyczny implantu Adin zęba 24.

Zacementowanie korony zęba 24 na implancie zębowym Adin.

Ortopantomogram pacjenta po wszczepieniu 3 implantów Adin w szczęce.

Wyciski protetyczne żuchwy na most okrężny oparty na implantach.

Ten sam pacjent ze zblokowanymi transferami.

Most okrężny żuchwy oparty na implantach.

Mosty protetyczne – górny i dolny okrężne oparte na implantach AlphaBio.

Pacjentka z bezzębiem całkowitym z odbudową łuków zębowych górnych i dolnych na mostach okrężnych opartych na implantach AlphaBio.

Ortopantomogram po wszczepieniu implantu AlphaBio zęba 25 szczęk.

Model z przykręcaną koroną zęba 25 na implancie AlphaBio.

Stan w jamie ustnej pacjenta po zamontowaniu korony zęba 25.

Młoda pacjentka przed założeniem odbudowy implantoprotetycznej zęba 22 w przebiegu wrodzonego braku siekaczy bocznych szczęki.

Młoda pacjentka po założeniu odbudowy implantoprotetycznej zęba 22 w przebiegu wrodzonego braku siekaczy bocznych szczęki.

Pacjentka 4 lata po operacji progenii – zgryz.

Pacjentka 4 lata po operacji progenii – profil.

Zaczepy kulowe żuchwy oparte na implantach Adin.

Proteza całkowita dolna żuchwy oparta na zaczepach kulowych.

Proteza całkowita dolna żuchwy oparta na zaczepach kulowych.

Łączniki protetyczne na implantach okolicy 24 i 35 szczęki.

Stan po zacementowaniu koron zębów 24 i 25 na implantach AlphaBio.
 

Model protetyczny korony zęba 26 opartego na wszczepie ALFA-BIO

Stan po implantacji wszczepu ALFA-BIO zęba 26

Uśmiech pacjentki po zacementowaniu korony 26

Wszczep dwóch implantów ADIN z jednoczesnym SINUS-LIFT wewnętrzny.