Przykłady zabiegów


Pacjent z zatrzymanym zębem 45 przed zabiegiem.

W trakcie zabiegu operacyjnego.


Zabieg przeszczepu bloczka kostnego.

Zabieg regeneracji tkanki kostnej i jednoczasowe usunięcie zęba zatrzymanego 45.


Przygotowanie tymczasowego uzupełnienia protetycznego po zabiegu.

Pacjent po zabiegu usunięcia zęba zatrzymanego 45 z augmentacją tkanki kostnej.

Pacjent z założonym tymczasowym uzupełnieniem protetycznym.

Wyciski implantoprotetyczne pod most okrężny dolny oparty na implantach BioniQ.


Pacjent po osadzenie mostu okrężnego dolnego pełnoceramicznego na implantach BioniQ.

RTG OPG pracy implantoprotetycznej.

6 Implantów BioniQ osadzonych w odcinku bródkowym żuchwy.

Implant BioniQ zęba 21.


Osadzenie korony protetycznej 21 na implancie BioniQ.

Usunięcie zatrzymanego zęba 23 z natychmiastową augmentacją materiałem kościozastępczym Poresorb.

Materiał kościozastępczy Poresorb.

Usunięty ząb zatrzymany 23.


Pacjent po zabiegu usunięcia zęba zatrzymanego 23 z natychmiastową augmentacją tkanki kostnej.

Implanty zygomatyczne


zabieg wszczepienia pacjentce implantów zygomatycznych w przypadku gdy klasyczna implantologia nie zdaje egzaminu.

zabieg wszczepienia implantów zygomatycznych.

lekarze uczestniczący w zabiegach wszczepienia implantów zygomatycznych.

z prawej strony prof. A. Wojtowicz patron naukowy spotkania implantologicznego.

Przykłady implantologii

Zastosowanie implantoprotetyki w przypadku gdy klasyczna protetyka nie sprawdza się.


złamanie dotychczasowego mostu protetycznego w odcinku bocznym lewym szczęki dolnej.

wszczepienie implantów zębów 34-36 w miejsce utraconego mostu.

zdjęcie nowego mostu osadzonego na implantach 34-36.

OPG nowego mostu osadzonego na implantach 34-36.

widok nowego mostu protetycznego po zamknięciu otworów montażowych.

Ortodoncja CBCT

Leczenie chirurgiczno-ortodontyczne wad zębowych z zastosowaniem tomografii spiralnej CBCT w naszej klinice.


Łącznik protetyczny implantu Adin zęba 24.

Zacementowanie korony zęba 24 na implancie zębowym Adin.

Ortopantomogram pacjenta po wszczepieniu 3 implantów Adin w szczęce.

Wyciski protetyczne żuchwy na most okrężny oparty na implantach.

Ten sam pacjent ze zblokowanymi transferami.

Most okrężny żuchwy oparty na implantach.

Mosty protetyczne – górny i dolny okrężne oparte na implantach AlphaBio.

Pacjentka z bezzębiem całkowitym z odbudową łuków zębowych górnych i dolnych na mostach okrężnych opartych na implantach AlphaBio.

Ortopantomogram po wszczepieniu implantu AlphaBio zęba 25 szczęk.

Model z przykręcaną koroną zęba 25 na implancie AlphaBio.

Sytuacja w jamie ustnej pacjenta po zamontowaniu korony zęba 25.

Młoda pacjentka przed założeniem odbudowy implantoprotetycznej zęba 22 w przebiegu wrodzonego braku siekaczy bocznych szczęki.

Pacjentka 4 lata po operacji progenii – zgryz.

Pacjentka 4 lata po operacji progenii – profil.

Młoda pacjentka po założeniu odbudowy implantoprotetycznej zęba 22 w przebiegu wrodzonego braku siekaczy bocznych szczęki.

Zaczepy kulowe żuchwy oparte na implantach Adin.

Proteza całkowita dolna żuchwy oparta na zaczepach kulowych.

Proteza całkowita dolna żuchwy oparta na zaczepach kulowych.

Łączniki protetyczne na implantach okolicy 24 i 35 szczęki.

Stan po zacementowaniu koron zębów 24 i 25 na implantach AlphaBio.

Model protetyczny korony zęba 26 opartego na wszczepie ALFA-BIO

Stan po implantacji wszczepu ALFA-BIO zęba 26

Uśmiech pacjentki po zacementowaniu korony 26

Wszczep dwóch implantów ADIN z jednoczesnym SINUS-LIFT wewnętrzny.

Pacjentka w trakcie leczenia implantologicznego bezzębia szczęki

Leczenie protetyczne z użyciem koron porcelanowych kosmetycznych zębów szczęki.

Operacja progenii – pacjentki z wadą gnatyczną przed i po zabiegu.


Pacjent z założonym łacznikiem gojącym

Założenie koron ostatecznych

Oszlifowane siekacze szczęki pod korony porcelanowe

Ostateczne uzupełnienie protetyczne koron siekaczy szczęki

Pacjentka przed założeniem uzupełnienia szczęki prawej opartego na wszczepach

Pacjentka z uzupełnieniem protetycznym szczęki prawej opartym na wszczepach

Belka protetyczna żuchwy oparta na implanach ADIN

RTG ortopantomogram belka protetyczna żuchwy oparta na dwóch implantach ADIN

Belka protetyczna żuchwy oparta na wszczepach

Uśmiech pacjenta z uzupełnieniem ostatecznym

Trzy łaczniki protetyczne szczęki lewej opartej na wszczepach ALFA-BIO

Uzupełnienia ostateczne koron porcelanowych opartych na wszczepach

Różowa ceramika korony 15

Ortopantomogram pacjenta w trakcie leczenia implanto-protetycznego

Stan po leczeniu implanto-protetycznym żuchwy

Stan po leczeniu implanto-protetycznym szczęki lewej

Zabieg po implantacji zęba 11 po utracie zęba z przyczyn endodontycznych.

Stan po zacementowaniu korony zęba 11 na implancie AlphaBio.